Goede Doel in 2023

Paul Robben Fonds: een schooltijd zonder zorgen!

Uitreiking van de Cheque door Lustrum-Hoofdsponsor Dennis Munninghof van Software Society aan mevrouw Robben onder toeziend oog van directeur Dooijes van De Overlaat.

Door het ontbreken van de financiële middelen in een groeiend aantal gezinnen is voor steeds meer leerlingen aan De Overlaat onderwijs en het behalen van een diploma onmogelijk zonder extra ondersteuning.

Het Lustrumdoel van de Heusden Langstraat Rally 2023 is om geld in te zamelen, zodat alle leerlingen van vmbo scholengemeenschap De Overlaat zonder zorgen van hun schooltijd kunnen genieten en om ze te laten participeren in een normale schoolomgeving. Beter gezegd: we willen deze leerlingen financieel ondersteunen zodat ze kunnen beschikken over de fundamentele behoeften, die ieder kind nodig heeft in deze belangrijke periode in hun leven.

De in 2021 helaas overleden conciërge, Paul Robben, gaf een inspirerend voorbeeld. Voor die leerling waarvan de fiets bijna uit elkaar viel of die geen lunch kon betalen, zorgde hij dat de fiets gemaakt werd of een broodje of een kop soep werd toegestopt. Maar de situaties worden ieder jaar schrijnender en er is nu veel meer nodig.

Er zijn leerlingen die het ‘basismateriaal’ zoals gewone pennen, schriften niet meer kunnen aanschaffen. Er is geen geld voor de noodzakelijke laptop, evenmin voor de verplichte artikelen die horen bij het volgen van een bepaald profiel, zoals veiligheidskleding en veiligheidsschoenen. Zonder deze benodigdheden kunnen de leerlingen geen praktijkles volgen en dus geen diploma halen. 

Bovendien ontbreken nog meer basale mogelijkheden. Er zijn leerlingen die geen vervoer hebben naar hun stageplek, die niet mee kunnen op een schoolreis of stedentrip of een onderdeel van de gymlessen niet kunnen volgen omdat er geen geld/middelen is/zijn om een zwemdiploma te halen. Het zal iedereen duidelijk zijn dat deze situatie zeer ongewenst is. Zwemles en het halen van een zwemdiploma is in een land als Nederland met al dat water noodzakelijk.

Het PR-PRoject is vernoemd naar Paul Robben, voormalig conciërge op Scholengemeenschap de Overlaat in Waalwijk.

Het voorstellen van kandidaten die voor financiële ondersteuning in aanmerking komen gebeurt door (zorg-)medewerkers van de Overlaat of door externe medewerkers die de leerlingen goed kennen (bijvoorbeeld medewerkers van Jeugdzorg of Team-Wijs).

Toekenning van middelen vindt plaats na overleg tussen mw. D. Robben, echtgenote van Paul, en door de algemeen directeur / bestuurder van de Overlaat, dhr. O. Dooijes

Voor meer informatie: dhr. Dooijes (o.dooijes@sgdeoverlaat.nl)

Zowel particulieren als bedrijven kunnen doneren op rekeningnr. NL65RABO 0330 1903 77 t.n.v. SG de Overlaat, Waalwijk, o.v.v. “259013 Fonds Paul Robben”.