Milieu statement

Verantwoording milieu impact Rally.

Als serviceclub hebben we een initiatief genomen om geld te genereren voor een lokaal goed doel.

Voor de 6e keer is dat een autorally met, voor een groot gedeelte, historische voertuigen. Natuurlijk hebben we ons ieder jaar weer afgevraagd, of dit milieu technisch te verantwoorden is. En in ieder geval kijken we voortdurend naar wat we nog zouden kunnen verbeteren.

Voor zover de deelnemers met historische auto’s rijden, betreft het industrieel erfgoed waarvan velen vinden dat het bewaard moet blijven. Om ze te kunnen behouden is incidenteel gebruik noodzakelijk. Onze rally is zo’n gebruiksmoment. Het niet houden van een dergelijke rally zou dus maar weinig verschil maken.

De route is zo uitgezet dat de deelnemers geen extra drukte of verkeersoverlast veroorzaken. Ook is er geen vermeldenswaardige toename van geluidsproductie en we zien erop toe dat we zeker geen overlast veroorzaken.

Door de puzzel opdrachten ligt de gemiddelde snelheid tussen de 30 en 40 km/u. Bij die snelheden is de uitstoot aanzienlijk lager, dan bij de gemiddelde snelheid van normaal gebruik.

Aan de kant van de organisatie hebben we vooruitgang geboekt: het uitzetten en controleren van de route doen we met elektrische auto’s die op zonne- en windenergie zijn geladen.

We ontzien Natura2000 gebieden en we promoten het gebruik van bio-brandstoffen.

En als neutraliserende actie: we compenseren de CO2 uitstoot via treesforall.nl

Dus als we de balans opmaken, dan staat tegenover een kleine door ons extra georganiseerde maar gecompenseerde uitstoot, een groot plezier voor de rijders en een belangrijke donatie voor een lokaal goed doel.

Aan onze sponsoren kunnen we hard maken, dat hun deelname volledig maatschappelijk verantwoord is.

Dit doet ons besluiten om er op dit moment mee door te gaan. Uiteraard staan we open voor uw mening of suggesties.